sublinguální podání / bukální podání

Sublinguální podání je umístění léku pod jazyk (latinsky sub = pod, lingua = jazyk), kde se lék pomalu rozpouští a vstřebává

Bukální podání je podobné, lék se rozpouští mezi dásní a tváří (latinsky bucca = tvář)