Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je česká léková agentura, která v zájmu ochrany zdraví občanů zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.

SÚKL proto shromažďuje informace o nežádoucích účincích (NÚ) léků, povinnost hlásit závažné nebo neočekávané NÚ mají zdravotničtí pracovníci a "výrobci" léků, hlásit mohou i pacienti nebo jejich rodina (nahlásit nežádoucí účineknahlásit závadu v jakosti léku nebo nahlásit nelegální nabídku léčivého přípravku)

Určitý lék je možno najít v databázi léčiv, která uvádí všechny registrované léky:

  • do horního řádku tabulky zadejte název léku (např. Panadol), získáte seznam všech léků s tímto názvem,
  • nebo do řádku „Léčivé látky“  zadejte účinnou látku (jak je uvedena na balení léku nebo v záhlaví hesla ve slovníčku, např. paracetamol ), získáte seznam všech léků obsahující tuto nátku (např. tedy Ataralgin … Coldrex … Panadol … Paracetamol … Paralen a další)
  • U jednotlivých léků je uvedena jejich dostupnost a zda jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 
  • U jednotlivých přípravků je pak možno otevřít podrobné informace:
    • Doprovodné texty: SmPC = podrobná informace pro zdravotníky a PIL = informace pro pacienty (oba texty jsou zpravidla v jednom dokumentu)
    • Ceny a úhrady: např. úhrada pojišťovnou a maximální cena v lékárně; kdo a za jakých podmínek může lék předepsat (resp. vykazovat jeho použití pojišťovně) ap.

Na stránce je též

SÚKL spolupracuje s Evropskou lékovou agenturou (EMA), která má podobné úkoly a která rovněž hodnotí žádosti výrobců o registraci (povolení užívání) léku v Evropské unii.