Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je česká léková agentura, která v zájmu ochrany zdraví občanů zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.

SÚKL proto shromažďuje informace o nežádoucích účincích (NÚ) léků, povinnost hlásit závažné nebo neočekávané NÚ mají zdravotničtí pracovníci a "výrobci" léků.

Na odkazu nahlásit nežádoucí účinek, nahlásit závadu v jakosti léku a nahlásit nelegální nabídku léčivého přípravku mohou hlásit i pacienti.

SÚKL rovněž povoluje provádění lékových klinických studií a dohlíží na jejich průběh.

Na svém Informačním portálu pro veřejnost SÚKL zpřístupňuje mimo jiné:

  • Databázi léčiv uvádějící všechny léky registrované v ČR, u jednotlivých léků je k dispozici podrobná informace (příbalový leták) a informace o úhradě léku a podmínkách úhrady.
  • Seznam lékáren
  • Informace o očkování, včetně doporučení při cestách do zahraničí
  • Informace o lékových klinických studiích

SÚKL spolupracuje s Evropskou lékovou agenturou (EMA), která má podobné úkoly a která rovněž hodnotí žádosti výrobců o registraci (povolení užívání) léku v Evropské unii.