tlusté střevo

Tlusté střevo / tračník (intestinum crassum, colon) je konečná část zažívací trubice, ve které se vstřebává především voda a stolice se zahušťuje. Tlusté střevo má několik úseků: slepé střevo (intestinum caecum) - je slepá část pod ústím tenkého střeva do střeva tlustého v pravé dolní části břišní dutiny, na konci slepého střeva je červovitý přívěsek (appendix vermiformis - operace zánětu "slepého střeva" (apendicitidy) se však týká jen apendixu). Od ústí tenkého střeva kolmo vzhůru stoupá vzestupný tračník (colon ascedens) k jaternímu ohbí (flexura hepatica, hepatální flexura), odtud přechází napříč do levé poloviny břicha příčný tračník (colon transversum) ke slezinnému ohbí (flexura lienalis, lienální flexura), dále kolmo dolů do levé dolní části břicha sestupný tračník (colon descendens), navazuje esovitá klička (sigmoideum) a konečník (rectum), ve kterém je svěrač (sphincter), vyústěním střeva je řiť (anus).

Z uvedených názvů jsou odvozeny složeniny kolorektum, kolorektální (= týkající se tlustého střeva a konečníku), nebo rektosigma, rektosigmoideální spojení (přechod sigmoidea v rektum)