trombocyty (krevní destičky)

Krevní destičky (trombocyty) jsou "útržky" buněk – megakaryocytů. Mají na starosti srážení krve a udržení cév bez trhlin. Jejich normální koncentrace se pohybuje kolem 200 až 400 miliard v litru krve.

Trombocytopenie je snížení počtu trombocytů, dochází při něm ke krvácení z nosu, z dásní, na kůži a sliznicích vnikají petechie – drobné krvavé body, které mohou až splývat (purpura). Může však dojít i k závažnějšímu krvácení (např. do mozku nebo oka). Příčinou trombocytopenie může být snížená tvorba při poruše nebo poškození kostní dřeně (např. myelofibróza, nádor, léky).

Trombocytémie je nadměrná tvorba krevních destiček. Primární trombocytémie je důsledkem onemocnění samotných krvetvorných buněk, které se nadměrně rozmnožují (proliferují). Sekundární (druhotná) trombocytémie je způsobena fyziologickou reakcí na jiné onemocnění, například nádor. Při zvýšeném počtu destiček hrozí vznik krevních sraženin v cévách (trombóza), pokud jsou trombocyty defektní, může naopak dojít ke krvácení

Více v článku Esenciální (primární) trombocytémie