časopisy

Informace pro vzdělávání na jednom místě.  Časopis Klinická onkologie Elektronická verze časopisu Klinická onkologie. Čtěte, pište, citujte. Vzdělávací akce Kalendář kongresů, žádost o garanci nebo doporučení ČOS. Soutěže a ocenění Cena za nejlepší publikaci a další...

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 4)

Vychází čtvrté číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehled o vlivu mikrobiomu na vznik a vývoj kolorektálního karcinomu, na farmakoekonomické hodnocení cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby mCRC a na kazuistiku, popisující urgentní chirurgickou léčbu GIST ezofago-gastrické junkce u pacienta s obrovskou hiátovou kýlou. Tři přehledy, čtyři původní práce, tři kazuistiky, dopisy redakci a další zajímavé informace ve čtvrtém letošním čísle časopisu Klinická onkologie.