Archiv: 28. 10. 2023, ročník: 36, číslo: Supplementum 1

flag

Téma: XLVII. Brněnské onkologické dny XXXVII., Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2023. Sborník abstrakt

Počet nalezených položek: 6 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 5.
Autoři: Svoboda Marek, Obermannová Radka, Kocourková Jana

Sborník abstrakt

Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 19-118.

Článek ve sborníku

Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 119-122. DOI: 10.48095/ccko2023S119.
Klíčová slova: eHealth – psychoonkologie – mobilní aplikace – adherence k léčbě
Autoři: Barešová Zdeňka, Lekárová Monika, Světlák Miroslav, Vigašová Dana, Halámková Jana, Šedo Jiří
Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 123-126. DOI: 10.48095/ccko2023S123.
Klíčová slova: kardiotoxicita – triple negativní karcinom prsu – antracykliny
Autoři: Bartáková Anna, Koloušková Ivana, Holánek Miloš, Selingerová Iveta, Stračina Tibor, Kazda Tomáš, Nováková Marie
Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 127-130. DOI: 10.48095/ccko2023S127.
Klíčová slova: karcinom ovaria – SLFN11 – prediktivní marker – imunohistochemie
Autoři: Hausnerová Jitka, Ehrlichová Lucie, Ovesná Petra, Matulová Květoslava, Chlubnová Janka, Weinberger Vít, Bednaříková Markéta
Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 131-136. DOI: 10.48095/ccko2023S131.
Klíčová slova: familiární onemocnění krvetvorby – genetická analýza – vzácné varianty
Autoři: Vrzalová Zuzana, Radová Lenka, Staňo Kozubík Kateřina, Štika Jiří, Trizuljak Jakub, Pospíšilová Šárka, Doubek Michael