chemoradioterapie

Obsah: 5-fluorouracil Cisplatina Antracykliny Mitomycin C Taxany Inhibitory topoizomeráz Vinca alkaloidy Gemcitabin Temozolomid Cetuximab 5-fluorouracil - radiosenzibilizujicí efekt 5-fluorouracilu (5-Fu) ze skupiny pyrimidinových analogů je znám více než tři desetiletí. Ačkoliv přesný mechanismus...

Radiochemoterapie nebo chemoradioterapie jsou výrazy pro kombinaci radioterapie a chemoterapie.  Některé léky zvyšují účinnost ozáření a podávají se proto současně s radioterapií. Na tomto místě najdete podrobné informace o této léčebné metodě, které připravil prof. MUDr. Pavel...

Jednou z negativních stránek konkomitantní chemoradioterapie může být neúměrné zvýšení toxicity kombinované léčby na zdravé tkáně. Kombinovaná chemoradioterapie může způsobit větší poškození normálních tkání ve srovnání s vedlejšími účinky při aplikaci jen jedné složky...

Moderně vedená léčba radioaktivním zářením, tedy i při konkomitantní chemoradioterapii, je v současné době prováděna konformně. Cílem konformní radioterapie (conform = přizpůsobit) je přizpůsobit tvar ozařovaného objemu nepravidelnému objemu nádorového ložiska. Snižuje se riziko vzniku...

Obsah: Konkomitantní chemoradioterapie karcinomů anu Konkomitantní chemoradioterapie u zhoubných nádorů konečníku Kombinovaná chemoradioterapie karcinomu jícnu Chemoradioterapie karcinomu slinivky břišní Chemoradioterapie u karcinomu žaludku Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu...

Obsah: Kožní reakce Slizniční reakce Hematologické komplikace Duplicitní tumory V závislosti na objevení vedlejších účinků můžeme toxicitu radioterapie z hlediska faktoru času rozdělit na akutní, která vzniká během léčby a do tří měsíců po léčbě, a chronickou (pozdní), jež se...