Indikace chemoradioterapie

Jednou z negativních stránek konkomitantní chemoradioterapie může být neúměrné zvýšení toxicity kombinované léčby na zdravé tkáně. Kombinovaná chemoradioterapie může způsobit větší poškození normálních tkání ve srovnání s vedlejšími účinky při aplikaci jen jedné složky léčby. Zvýšení poškození je výsledek aditivního efektu obou modalit v určité tkáni nebo následkem poškození více tkání v jednom orgánu.

Indikace chemoradioterapie musí být proto zvažována pečlivě, odpovědně a individuálně s přihlédnutím k celkovému stavu pacienta a k jeho interkurentním chorobám.

Zvýšení míry rizika vedlejších účinků radiochemoterapie musí být zdůvodněno očekávaným lepším léčebným efektem vůči aplikaci "jednodušších" způsobů onkologické léčby (např. proti použití monoterapie zářením nebo chemoterapií). Z tohoto hlediska je nutné, aby konkomitantní chemoradioterapii provádělo pracoviště se zkušenostmi s tímto typem léčby. Také ekonomická nákladnost léčby častějších těžších vedlejších reakcí (leukopenie, trombocytopenie, mukositida, průjem) kombinované terapie může být neúměrná míře terapeutického zisku.

Informace o stránce

  • Autoři: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ)
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
  • Datum vytvoření: 12. 12. 2006
  • Datum poslední úpravy: 31. 12. 2022
  • Informace o poslední úpravě:

    Text byl autorem potvrzen jako aktuální k datu 31. 12. 2022. 
    Předchozí aktualizace: 23. 2. 2008, 22. 7. 2014 a 19. 11. 2017.

Klíčová slova
chemoradioterapie