Chemoterapie » Národní onkologický registr (NOR) odstranit

Studie s komentářem PSNPO.

Východiska a cíle: Pacienti se sarkopenií  [sníženým obsahem beztukové hmoty  (fat free mass - FFM)] mají vyšší výskyt nežádoucích účinků chemoterapie a kratší přežití. Jelikož neexistují obdobná data pro pacienty s nádory jícnu a žaludku,   zkoumala tato studie změny ve složení těla u těchto pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie (neoCHT).