dospívající

Obsah: Etiologie a patogeneze, biologie, staging Klinické projevy, diagnostický postup Léčba Perspektivy Hodgkinův lymfom (HL) je zhoubné systémové lymfoproliferativní onemocnění, které představuje zhruba 7% všech lymfomů u dětí a dospívajících. Postihuje zpravidla děti starší 10 let,...

Obsah: Etiologie a patogeneze Akutní lymfoblastická leukemie Diagnóza Léčba Časné a pozdní následky Akutní myeloidní leukemie Chronická myeloidní leukemie Myelodysplastický syndrom Downův syndrom a myeloidní malignity Leukémie tvoří 30% zhoubných nádorů v dětském věku a jsou tak...

Informace o maligních lymfomech u dětí a dospívajících najdete v části Diagnózy: Nehodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících Hodgkinův lymfom u dětí a dospívajících Maligní lymfomy jsou v dětském věku třetím nejčastějším zhoubným nádorem a tvoří 10% maligních onemocnění u...

Obsah: Charakteristika období dospívání, specifické problémy ve věku dospívání Epidemiologie nádorů u dospívajících Specifika nádorů u dospívajících Problém pozdní diagnózy a oddálení léčby nádorů u adolescentů Možnosti prevence a časné diagnostiky nádorů u dospívajících,...

Obsah: Etiologie a patogeneze, biologie, staging Klinické projevy, diagnostický postup Léčba Perspektivy NHL jsou heterogenní skupinou nádorů, vycházejících většinou z mízních uzlin, které se v dětském věku rychle lokálně šíří a metastázují. Při diagnóze mají dvě třetiny nemocných...

Určeno nejen rodičům dětí, které onemocněly nádorovým onemocněním, ale také nemocným dětem (aby se nebály) Myslím, že když se člověk dozví, že onemocněl vážnou nemocí, je úplně běžné a pochopitelné, že je smutný. A také, že se bojí. A bojí se přiměřeně svému věku a tomu,...

Obsah: Příčiny vzniku nádorů u mladých dospělých Léčba nádorů u mladých dospělých Poléčebné sledování mladých pacientů s nádory Projekt35 Každoročně je v České republice diagnostikováno ve věkové kategorii 15-19 let přibližně sto, ve věkové kategorii 20-24 let přibližně 250...