Maligní lymfomy u dětí a dospívajících

Maligní lymfomy jsou v dětském věku třetím nejčastějším zhoubným nádorem a tvoří 10% maligních onemocnění u dětí a dospívajících do 18 let věku. V České republice je ročně diagnostikováno 30 – 40 dětí s maligním lymfomem. Šedesát procent maligních lymfomů je v dětském věku řazeno mezi nehodgkinské lymfomy (NHL), 40% tvoří Hodgkinův lymfom (HL).