Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR » financování péče odstranit

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů.  Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS...