Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR » financování péče odstranit

Výbor ČOS obnovil v roce 2018 tradici Fóra onkologů. Setkání obnoveného Fóra onkologů se konalo 20. dubna 2018 v  MOÚ v Brně a 16. listopadu ve FN Motol. Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR...