Fórum onkologů

Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS JEP, plátců péče, včele s VZP, Svazu zdravotních pojišťoven, zástupci SÚKL a dalších odborných společností, do jejichž kompetencí onkologická problematika náleží. Tato platforma se schází vždy na jaře a na podzim a jejím cílem je především domluvit se na systému, který zajistí, že specializovaná péče bude poskytnuta všem, pro které je potřebná a který bude svými potřebami pro všechny předvídatelný. Pravidelnou součástí jsou reporty o stavu klinických registrů, predikce epidemiologické zátěže, prezentace pojišťoven a vystoupení zástupců KOC. 

Zápisy a přednesené prezentace z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

Jarní fóra onkologů

5. června 2020 Andel´s Hotel Praha
24. dubna 2019 ve FN Motol
20. dubna 2018 v MOÚ Brno
15. května 2015
23. května 2014 - Robotika v onkologické chirurgii
24. května 2013 - Moderní postupy v radioterapii
18. května 2012 - Budoucnost cílené léčby v onkologii
27. května 2011 - Molekulární diagnostika v onkologii
21. května 2010
22. května 2009
16. května 2008
11. května 2007
26. května 2006
20. května 2005
23. dubna 2004

Podzimní fóra onkologů

6.12. 2019 ve FN Motol
16. listopadu 2018 ve FN Motol
27. listopadu 2015
28. listopadu 2014 - ZRUŠENO
15. listopadu 2013 - Nové léčivé přípravky v onkologii
2. listopadu 2012
4. listopadu 2011
5. listopadu 2010
6. listopadu 2009
31. října 2008
2. listopadu 2007
27. října 2006