Fórum onkologů

Výbor ČOS se rozhodl obnovit tradici Fóra onkologů. První setkání obnoveného Fóra onkologů je plánováno 20. dubna 2018 v 10:00 hodin v MOÚ v Brně

Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS JEP, plátců péče, včele s VZP, Svazu zdravotních pojišťoven, zástupci SÚKL a dalších odborných společností, do jejichž kompetencí onkologická problematika náleží. Tato platforma se schází vždy na jaře a na podzim a jejím cílem je především domluvit se na systému, který zajistí, že specializovaná péče bude poskytnuta všem, pro které je potřebná a který bude svými potřebami pro všechny předvídatelný. Pravidelnou součástí jsou reporty o stavu klinických registrů, predikce epidemiologické zátěže, prezentace pojišťoven a vystoupení zástupců KOC. 

Zápisy a přednesené prezentace z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

2018

20. dubna 2018

 
2015

 15. května 2015

zápis a prezantace nejsou k dispozici

27. listopadu 2015

Program v Kalendáři ČOS

zápis a prezantace nejsou k dispozici

2014

23. května 2014 

Téma: Robotika v onkologické chirurgii

28. listopadu 2014 - 1. oznámení - ZRUŠENO 

Téma:  Onkologická péče – centralizace, dostupnost, kvalita a financování 

2013

24. května 2013

Téma: Moderní postupy v radioterapii

15. listopadu 2013

Téma: Nové léčivé přípravky v onkologii
souhrnná zpráva z lékových registrů

2012

18. května 2012

Téma: Budoucnost cílené léčby v onkologii

2. listopadu 2012
2011

27. května 2011

Téma:  Molekulární diagnostika v onkologii

4. listopadu 2011
2010 21. května 2010 5. listopadu 2010
2009 22. května 2009 6. listopadu 2009
2008 16. května 2008 31. října 2008
2007 11. května 2007 2. listopadu 2007
2006 26. května 2006 27. října 2006
2005 20. května 2005  
2004 23. dubna 2004