Fórum onkologů

Zápis z nejnovějšího Fóra onkologů, ze dne 30. 4. 2024. Další Fórum onkologů je naplánováno na 23. 9. 2024 v MOÚ.

Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS JEP, plátců péče, včele s VZP, Svazu zdravotních pojišťoven, zástupci SÚKL a dalších odborných společností, do jejichž kompetencí onkologická problematika náleží. Cílem této platformy je především domluvit se na systému, který zajistí, že specializovaná péče bude poskytnuta všem, pro které je potřebná a který bude svými potřebami pro všechny předvídatelný. Pravidelnou součástí jsou reporty o stavu klinických registrů, predikce epidemiologické zátěže, prezentace pojišťoven a vystoupení zástupců KOC. 

Zápisy a přednesené prezentace z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

2024

2023

2020

2019

2018

2015

  • 15. května 2015
  • 27. listopadu 2015

2014

  • 23. května 2014 - Robotika v onkologické chirurgii
  • 28. listopadu 2014 - ZRUŠENO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004