Fórum onkologů

Výbor ČOS se rozhodl obnovit tradici Fóra onkologů. První setkání obnoveného Fóra onkologů se konalo 20. dubna 2018 v  MOÚ v Brně.  Příští je plánováno na 9. listopadu 2018 ve FN v Motole

Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven je platforma, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS JEP, plátců péče, včele s VZP, Svazu zdravotních pojišťoven, zástupci SÚKL a dalších odborných společností, do jejichž kompetencí onkologická problematika náleží. Tato platforma se schází vždy na jaře a na podzim a jejím cílem je především domluvit se na systému, který zajistí, že specializovaná péče bude poskytnuta všem, pro které je potřebná a který bude svými potřebami pro všechny předvídatelný. Pravidelnou součástí jsou reporty o stavu klinických registrů, predikce epidemiologické zátěže, prezentace pojišťoven a vystoupení zástupců KOC. 

Zápisy a přednesené prezentace z pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

20. dubna 2018
15. května 2015
23. května 2014 - Robotika v onkologické chirurgii
24. května 2013 - Moderní postupy v radioterapii
18. května 2012 - Budoucnost cílené léčby v onkologii
27. května 2011 - Molekulární diagnostika v onkologii
21. května 2010
22. května 2009
16. května 2008
11. května 2007
26. května 2006
20. května 2005
23. dubna 2004
9. listopadu 2018 - plánováno
27. listopadu 2015 
28. listopadu 2014 - ZRUŠENO
15. listopadu 2013 - Nové léčivé přípravky v onkologii
2. listopadu 2012
4. listopadu 2011
5. listopadu 2010
6. listopadu 2009
31. října 2008
2. listopadu 2007
27. října 2006