Evropská onkologie

Česká onkologická společnost ČLS ČOS úzce spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, skupinami a pracovišti. Spolupráce má podobu společné tvorby doporučených postupů léčby, účasti zástupců jiných společností na schůzích výboru, společné organizace odborných akcí a dalších...

Prosíme nejen mladé onkology a radioterapeuty, kteří se zabývají léčbou NSCLC, aby vyplnili 5 minutový dotazník ESMO do konce února a pomohli tak získat reprezentativní data z celé Evropy.