Průzkum ESMO o léčbě NSCLC

Prosíme nejen mladé onkology a radioterapeuty, kteří se zabývají léčbou NSCLC, aby vyplnili 5 minutový dotazník ESMO do konce února a pomohli tak získat reprezentativní data z celé Evropy.

Průzkum je iniciován YOC ESMO (Young Oncologists Committee of ESMO), která chce výsledky doložit užití adjuvantní chemoterapie a radioterapie u R1 časného stádia NSCLC v Evropě. Výsledky průzkumu budou představeny na letošním kongresu ESMO.

Podrobnosti o projektu a odkaz na stránky s průzkumem najdete na stránkách ESMO.

Další infromace získáte ve výzvě s názvem: Are you a medical or radiation oncologist treating patients with lung cancer?

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
Evropská onkologie