Hojení ran

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2022 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2022 a nejdůležitější výsledky práce sekce za předcházející období.

O onkologických ranách - video
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách, které mohou zužovat onkologické pacienty. Onkologickým ranám se věnuje Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány. Výsledkem spolupráce je také projekt zahojime.cz.