mezinárodní organizace

Česká onkologická společnost ČLS ČOS úzce spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, skupinami a pracovišti. Spolupráce má podobu společné tvorby doporučených postupů léčby, účasti zástupců jiných společností na schůzích výboru, společné organizace odborných akcí a dalších...

Česká onkologická společnost odeslala souhlas s ESMO Position Paper on Medical Oncology na ústředí ESMO. Souhlas ČOS bude zaznamenán v textu dokumentu spolu s ostatními státy podporujícími jeho vytvořenou podobu. Dokument pude publikován v Annals of Oncology.