Spolupráce České onkologické společnosti s ESMO

Česká onkologická společnost odeslala souhlas s ESMO Position Paper on Medical Oncology na ústředí ESMO. Souhlas ČOS bude zaznamenán v textu dokumentu spolu s ostatními státy podporujícími jeho vytvořenou podobu. Dokument pude publikován v Annals of Oncology. 

ESMO dokument ESMO Medical Oncology Position Paper vytvořila s cílem ustanovení role klinického onkologa v multidisciplinárním týmu, umožnění vytvoření sociálně-právního prostředí a opory pro jednání např. se státními institucemi apod.

Více o současné spolupráci mezi ČOS a ESMO:

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter