Myelodysplastický syndrom

Obsah: Etiologie a patogeneze Akutní lymfoblastická leukemie Diagnóza Léčba Časné a pozdní následky Akutní myeloidní leukemie Chronická myeloidní leukemie Myelodysplastický syndrom Downův syndrom a myeloidní malignity Leukémie tvoří 30% zhoubných nádorů v dětském věku a jsou tak...

Skupina onemocnění charakterizovaná abnormální diferenciací krvetvorných buněk - nevytvářejí se "normální" krvinky. To vede k poklesu počtu červených krvinek (anemie), bílých krvinek (se sníženou obranyschopností organismu) i krevních destiček v periferní krvi. Onemocnění může vyústit i...

Obsah: O myelodysplastickém syndromu Diagnostická vyšetření používaná u pacientů s MDS Krevní testy Vyšetření kostní dřeně Doplňkové testy Diagnóza MDS Léčba pacientů s MDS Pacienti s nízkým a středním rizikem MDS Pacienti s vysokým rizikem MDS MDS, neboli myelodysplastický...