nákladná léčba » onkologické registry » gastrointestinální stromální tumor odstranit

Registr pro sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). Projekt GIST GIST je klinický registr, který monitoruje epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na...