Klinický registr GIST

Registr pro sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST).

Projekt GIST

GIST je klinický registr, který monitoruje epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku. Základním kritériem pro zahrnutí pacienta do studie je potvrzená diagnóza GIST, nikoli užívání specifického léku. VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU GIST (k 1.11. 2016)

Informace o registru

Adresa:  http://gist.registry.cz/
Diagnózy: gastrointestinální stromální tumor
Odborná rada registru: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., MUDr. Zdeněk Linke (Česká republika), prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prim. MUDr. Jozef Šufliarský (Slovensko)
Vznik: 2006
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
  Řízení projektů: Mgr. Jana Strenková , strenkova@iba.muni.cz
Grantová podpora: Novartis s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru GIST: