Nehodgkinské lymfomy » dospívající odstranit

Informace o maligních lymfomech u dětí a dospívajících najdete v části Diagnózy: Nehodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících Hodgkinův lymfom u dětí a dospívajících Maligní lymfomy jsou v dětském věku třetím nejčastějším zhoubným nádorem a tvoří 10% maligních onemocnění u...

Obsah: Etiologie a patogeneze, biologie, staging Klinické projevy, diagnostický postup Léčba Perspektivy NHL jsou heterogenní skupinou nádorů, vycházejících většinou z mízních uzlin, které se v dětském věku rychle lokálně šíří a metastázují. Při diagnóze mají dvě třetiny nemocných...