nežádoucí účinky » Toxicita, nežádoucí účinky léčby odstranit

Podstata a příčiny nežádoucích účinků Imunoterapie jako speciální onkologická léčba zahrnuje různé skupiny léčivých přípravků s obsahem protilátek, které při svém léčebném působení mohou působit negativně na zhoubné nádorové buňky nebo podporovat přímo imunitní buňky...