Nežádoucí účinky imunoterapie

Podstata a příčiny nežádoucích účinků

Imunoterapie při svém léčebném působení spouští reakci imunitního systému s cílem zničit nádorové buňky. Při tom se aktivizují imunitní buňky (především bílé krvinky - leukocyty, lymfocyty) a uvolňují speciální pomocné látky (např. cytokiny), ale současně se díky tomu mohou objevit i nepříjemné nežádoucí účinky, které připomínají např. alergické, zánětlivé nebo autoimunitní onemocnění, když imunitní systém reaguje velmi silně až agresivně a napadá případně i zdravé buňky a orgány pacienta.

Charakter a výskyt nežádoucích účinků

Imunoterapie patří mezi poměrně dobře snášenou onkologickou léčbu. Většina pacientů nemívá žádné nebo jen velmi mírné příznaky nežádoucích účinků. Jestliže se komplikace rozvinou, pak v naprosté většině případů rychle ustupují po přerušení nebo snížení dávky imunoterapie, nebo po zahájení protizánětlivě a protialergicky působící léčbě s kortikoidy (např. Prednison, Hydrocortison, Solu-Medrol). Opravdu velmi vzácně mohou nastat komplikace život ohrožující, případně i smrtelné.

O přesném charakteru možných komplikací a jejich výskytu by měl každého pacienta informovat jeho ošetřující lékař s ohledem na typ podávané imunoterapie. Za tímto účelem bývají vydávány i speciální edukační letáky, karty nebo brožury s přesným popisem a upozorněním na možné varovné příznaky komplikací.

Mezi nejběžněji se objevující problémy patří především celková únavnost, kožní vyrážky a svědivost, pobolívání kloubů a svalstva, nechutenství s nevolností, střevní bolestivost a průjmy. Mohou se ale rozvinout i mnohé jiné ve velmi širokém časovém horizontu.

Některé nežádoucí účinky nastupují prakticky během minut v průběhu nebo krátce po aplikaci imunoterapeutického léčiva a připomínají alergické reakce v podobě svědění kůže, vyrážky, zimnice, třesavky, horečky, případně dušnosti a kolapsu. Tyto komplikace bývají poměrně časté při léčbě pacientů s leukémií nebo lymfomem, a naopak se objevují spíše ojediněle v případě léčby jiných nádorových onemocnění. Na tyto velmi nepříjemné situace je myšleno a ve zvýšeně rizikových případech jsou pacientům již preventivně předem v rámci tzv. premedikace podávány anti-alergicky působící léky (kortikoidy, antihistaminika).
Jiné nežádoucí účinky nastupují pozvolněji v průběhu týdnů až měsíců. Projevují se především jako kožní vyrážky a svědění, chřipkovité onemocnění (teploty, bolesti kloubů, svalů, únava, slabost, nevolnost), případně jako střevní zánět s bolestmi a průjmy. Objevit se může i porucha funkce štítné žlázy a vzácněji také komplikace charakteru zánětu průdušek a plic, astmatu s dušností a kašlem, zhoršení zraku a očních zánětů, hormonálních poruch, stavů s otoky víček nebo dolních končetin.

Změny vždy vyžadující pozornost

Je vhodné, aby imunoterapií léčený pacient včas nahlásil svému ošetřujícímu lékaři změny ve svém zdravotním stavu a obzvláště pak např. nově se rozvíjející bolesti hlavy, poruchy zraku, dušnost, zhoršení celkové kondice, horečky, průjmy, otoky, nevolnost a zvracení s omezením příjmu tekutin a stravy, rozvoj vyrážky, bolestí a teplot. Období vyšší obezřetnosti by mělo trvat i řadu měsíců po ukončení imunoterapie.

Informace o stránce

Klíčová slova
Imunoterapie