prediktivní onkologie » kongresy odstranit

Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické Společnosti ČLS JEP je iniciátorem a pořadatelem již tradičních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Členové sekce byly také u zrodu platformy Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, v rámci které...