Činnost sekce

Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické Společnosti ČLS JEP je iniciátorem a pořadatelem již tradičních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Členové sekce byly také u zrodu platformy Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, v rámci které se setkávají přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci Komplexních onkologických center, České onkologické společnosti ČLS JEP, plátců péče, včele s VZP, Svazu zdravotních pojišťoven, zástupci SÚKL a dalších odborných společností, do jejichž kompetencí onkologická problematika náleží.

Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a Sympózium o cílené biologické léčbě

Abstrakta najdete zde a některé ročníky v Databázi tuzemských onkologických abstrakt.

7. ročník 9. - 11.11. 2011

6. ročník 1. - 3.12. 2010

5. ročník 25. – 27. 11. 2009

Sborník abstrakt 2008

4. ročník 26.- 28.11.2008

  • Abstrakta ze 4. ročníku jsou zařazena do Databáze tuzemských onkologických abstrakt.
  • Sborník z 4. ročníku je k dispozici také ve formátu pdf.
    (3 MB) Sborník můžete otevřít přímo, nebo si ho můžete stáhnou celý na svůj počítač (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit)

Sborník abstrakt 2007

3. ročník 28.- 30.11.2007

Sborník abstrakt 2006

2. ročník 7.- 9.12.2006

1. ročník 09.- 10.12.2005

Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven

Informace o Fóru onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven najdete v části sledování dat a predikce v onkologii.