přednáška - video » Chirurgická onkologie » video odstranit

MUDr. Jiří Dvorský

Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuje, jak se pacienti připravují k náročným onkochirurgickým. Přípravu k velkým nebo rizikovým výkonům ukazuje na příkladech jako jsou esophagectomie, totální gastrektomie, radikální cystektomie a hemipankreatoduodenektomie, 

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

85% žen s nádorem prsu se dříve nebo později setká s chirurgickou léčbou. Přednáška podává přehled příznaků, rizikových faktorů a léčebných chirurgických metod karcinomu prsu.

MUDr. Libor Němec

Základním operačním postupem je gastrektomie- totální nebo subtotální, dle klinického stadia a lokalizace, velikosti a histologické typizace nádoru. Perigastrická lymfadenektomie se považuje za nedílnou součást radikální gastrektomie. Perigastrické uzliny se dělí do 3 kompartmentů (D1, D2, D3). Stále více českých a evropských pracovišť považuje za operační standard D2 lymfadenektomii. Nádorová infiltrace uzlin kompartmentu D3 se považuje již za metastatické postižení M1, proto se v Evropě běžně  neprovádí.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. seznamuje širokou laickou veřejnost s možnostmi, které má dnešní medicína v léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku.