Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu žaludku

Základním operačním postupem je gastrektomie- totální nebo subtotální, dle klinického stadia a lokalizace, velikosti a histologické typizace nádoru. Perigastrická lymfadenektomie se považuje za nedílnou součást radikální gastrektomie. Perigastrické uzliny se dělí do 3 kompartmentů (D1, D2, D3). Stále více českých a evropských pracovišť považuje za operační standard D2 lymfadenektomii. Nádorová infiltrace uzlin kompartmentu D3 se považuje již za metastatické postižení M1, proto se v Evropě běžně  neprovádí.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly v rámci edukačního semináře Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku v rámci BOD 2014.