prevence » kouření » Zhoubné nádory plic a průdušek odstranit

Liga proti rakovině letos již po osmnácté, na téma prevence rakoviny plic.