Český den proti rakovině ve středu 14. května 2014

Liga proti rakovině letos již po osmnácté, na téma prevence rakoviny plic.

Více informací o Českém dnu proti rakovině na www.denprotirakovine.cz

Základní informace

  • Podle statistik nádorových onemocnění neustále přibývá.
  • Bronchogenní karcinom má 1,5% nárůst ročně, v roce 2010 přibylo v ČR 6 532 nových onemocnění.
  • Ze srovnání výskytu (incidence) tohoto nádoru u mužů a žen vycházejí muži o něco lépe. Počet nově nemocných na 100 tis. obyvatel je 89,9  a  incidence klesá. Naopak u žen je na 100 tis. obyvatel počet 35,3 a  incidence stoupá!
  • Bronchogenní karcinom je navíc onemocnění se špatnou prognózou (má nejvyšší úmrtnost ze všech nádorových onemocnění). 50 % případů je diagnostikováno až ve IV. klinickém stadiu, kdy už nelze operovat.
  • O souvislosti mezi kouřením a vznikem nádorových onemocnění dnes již nikdo z kriticky uvažujících lidí nepochybuje. Kouření je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30 – 40 % všech úmrtí na rakovinu a u karcinomu plic se podílí na jeho vzniku v 90 %.
 

převzato z LPR