prevence » Genetická rizika / onkogenetika » Chirurgická onkologie odstranit

Přehled center plastické chirurgie, provádějící preventivní operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu.