Centra plastické chirurgie

Tato centra plastické chirurgie provádějí profylaktické (preventivní) operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu 

Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice

Prim MUDr. Mařík Vladimír
Ambulance plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice pavilon CH
Ulice B.Němcové 54
Ambulance každé pondělí 12.00-14.30 bez objednání

Tel. sekretářky: 387874701

Lékaři:

 • prim MUDr. Mařík Vladimír mail: marik.vl@quick.cz
 • MUDr. Kurial Pavel mail: info@kurial.cz

Provádíme rekonstrukci bilat implantáty
Provádíme jednostranně TRAM/DIEP
čekací doba na operaci 2-5 měsíců

Odděleni plastické a estetická chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc

Adresa pracoviště: I. P. Pavlova 6

Vedoucí: Primář. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Adresa ambulance: FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, modrá budova chirurgických oborů - Budova A

Lékaři:

 • MUDr. Bohumil Zálešák,Ph.D
 • MUDr. Ivo Menšík, Ph.D.
 • MUDr. Daniel Stehlík

Telefon k objednáni do ambulance: Mgr. Eva Směšná tel.: 588443608, E-mail: eva.smesna@fnol.cz

Povádíme bilat implantáty
Provádíme bilat DIEP/TRAM
čekací doba na mastektomie + impl: 6 měsíců
čekací doba na mastektomie + diep: 6 měsíců

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny Brno

Adresa pracoviště: Berkova 34, Brno - Královo Pole
Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Veselý CSc

Operace provádějí:

 • Prof. MUDr. Jiří Veselý CSc.
 • doc. MUDr. Luboš Dražan PhD.
 • MUDr. Petr Hýža PhD.,

Tel. k objednání na ambulanci: 541 582 171

Provádíme: DIEP bilat, čekací doba 9-15 měsíců
Implantáty bilat: čekací doba 6-9 m.

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba 708 52
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Bronislav Vřeský, e-mail: bronislav.vresky@fno.cz

Operace provádí:

 • prim. MUDr.Bronislav Vřeský

Ambulance: Poliklinika FN Ostrava 4.poschodí, tel.: 597 373 033
Rekonstrukce prováděny implantáty (často doplněno o zmenšovací modelační mammoplastiku s rekonstrukcí implantátem), TRAM u prsů po mastektomii.
Čekací doba na operaci 4-5. měsíců

Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Vedoucí pracoviště: prim. MUDr. Vlastimil Bursa

Lékaři

 • MUDr. Tomáš Kydlíček
 • MUDr. Miroslava Průchová,

Na našem pracovišti provádíme oboustrannou profylaktickou mastektomii s okamžitou rekonstrukcí implantáty. Čekací doba na tuto operaci je cca 3 měsíce.
Máme již první zkušenosti i s rekonstrukcí prsu volným lalokem a chceme dále mikrochirurgické výkony rozvíjet. Vedením je pověřen MUDr. Patrik Richtr.
Zatím nemáme zkušenost s oboustranným volným lalokem u bezprostřední rekonstrukce prsů.

Tel. k objednání: 377 10 3616 kromě úterý každý den v dopoledních hodinách.

Klinika plastické chirurgie FNKV a 3.LF UK

Adresa pracoviště: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Ambulance v pátek 9 - 12 hod

Lékaři:

 • Doc. MUDr. M. Tvrdek,
 • Doc. MUDr. A.Nejedlý,
 • as. MUDr. J.Kletenský

Tito lékaři se svými týmy provádějí oboustranné profylaktické
mastektomie s okamžitou rekonstrukcí a to jak implantáty, tak laloky z břicha.
e-mail: plastsec@fnkv.cz.
Tel. v uvedených ordinačních hodinách: 267163307, 267163313, 267162488
Čekací doby v rozmezí 2 - 6 měsíců

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce

Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu
Budínova 2, Praha 8 – Libeň, 180 01
Přednosta: doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.
Primář: MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu
Ambulance: po-pá bez objednání
Tel.: 266083227
Profylaktické bilat. mastektomie s okamžitou rekonstrukcí prsů implantáty a laloky z břicha
Čekací doby v rozmezí: 12-24 měsíců u rekonstrukcí implantátem, 3- 6 měsíců u rekonstrukcí laloky z břicha

Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Hradec Králové

Vedoucí pracoviště: prim. MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Sokolská 581, Hradec Králové 500 05
Pavilon 21, ambulance plastické chirurgie
Ambulance každý den po objednání
Tel. k objednání: 495 833 645
Lékaři:

 • prim. MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
 • MUDr. Igor Slaninka, Ph.D.
 • MUDr. František Hošek
 • MUDr. Lucie Hasenöhrlová
 • MUDr. Ondřej Šedivý

Provádíme rekonstrukci bilat. implantáty. Provádíme jednostranně TRAM. Čekací doba na operaci 2–5 měsíců.

Informace o stránce

 • Datum vytvoření: 13. 11. 2017
 • Datum poslední úpravy: 16. 7. 2019
 • Informace o poslední úpravě:

  aktualizace