tiskové zprávy

Tiskové zprávy, materiály z tiskových konferencí, prezentace, audia, videa. 

Tisková zpráva: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Česká onkologická společnost ČLS JEP, 21. 11. 2013

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 30. října 2013 publikaci „Onkologická péče“ shrnující ukazatele péče o pacienty se zhoubnými novotvary v zúčastněných zemích.

Grantová komise Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) vyhodnotila na svém srpnovém zasedání podané žádosti o Grant AVKV 2011.