z tisku

Členové výboru ČOS se jednomyslně připojují k podnětu Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky zaslaným k rukám vedení České lékařské komory s žádostí o prošetření okolností, které se týkají činnosti Protonového centra Praha, zejména reklamní kampaně tohoto zdravotnického zařízení. Výbor ČOS zaslal k rukám vedení České lékařské komory dopis. 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Zajistit, aby cílená léčba byla skutečně cíleně prospěšná správně indikovaným pacientům, je významným úkolem všech osob i institucí zapojených do péče o onkologické pacienty.