zápisy ze zasedání sekcí » odborné sekce » poruchy výživy / podvýživa odstranit

Datum: 11.9. 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.