Zápis z 10. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 11.9. 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

 • Revize minulého zápisu
  • Návrh formulace podmínek KOC finalizován a předán prof. Vorlíčkovi
  • Doc. Tomíška – výběr studií pro linkos
  • Úkoly pokračují – rešerše studií, kazuistiky
 • Příprava setkání s vedoucími KOC
  • Revize sdělení – přednášet budou dr. Maňásek a dr. Holečková
  • Důraz na implementaci screeningu, výsledky práce skupiny, možnosti spolupráce s KOC
  • Závěr z jednání na příští setkání
 • Vývoj úhrady sippingu pro onkology
  • Dr. Beneš informoval členy o vývoji jednání se svazem zdravotních pojišťoven, prezentace bude rozeslána všem
 • Edukace lékařů a sester
  • Doc. Tomíška provedl výběr 14 studií pro publikaci na linkosu
  • Všichni členové připraví do poloviny října překlad abstraktu + odborný komentář k závěrů studie
  • Komentované studie budou uloženy v podsekci PSNPO  - domluví dr. Maňásek včetně statistiky návštěv
  • Úkol domluvit na BOD ½ denní nutriční kurz pro sestry trvá – dr. Šachlová
 • Kasuistiky
  • Kasuistiky dodala dr. Šachlová
  • Struktura kasuistiky: instruktivní, stručný popis průběhu onemocnění s důrazem na nutriční stav, popsat nutriční intervenci, výsledek nutriční intervence a vztah k léčbě základního onemocnění/kvalitě života, diskuse a poučení
  • Vždy na PSNPO – pak publikace souhrnná. Každý člen 1x na 1 setkání
  • Úkol trvá
 • Úložný prostor pro materiály PSNPO
  • Připravit na příští setkání
 • Úkoly
  • Výběr vhodných studií a rozeslání k revizi členům PSNPO na měsíční bázi  MT
  • Připravit stručný komentář ke studii: Název, autoři, cíl, stručný popis, komentář k výsledkům a závěrům všichni
  • Sepsat na setkání kazuistiku k diskusi, minimálně 1 publikace všichni
  • Domluvit BOD 2013 – ½ denní kurz pro sestry
 • Příští setkání s EPS: úterý 27.11. v 16 hod v Praze