zápisy ze zasedání výboru ČOS » plátci péče odstranit

Tématem jednání byla terapie zhoubného nádoru ledvin, léčivý přípravek Perjeta, suspektní nálezy, přeprava, léčivý přípravek Halaven a laboratorní vyšetření.  

Datum a místo konání:

  • 9. 9. 2013, MOÚ v Brně
  • 19. 11 2013, VZP ČR Praha
zápis uveřejněn na Linkos 13.3.2014