zápisy ze zasedání výboru ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2019 a jeho funkční období skončí v roce 2023. Předsedkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN...

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 23.5.2023 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Petruželka

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek,
Nepřítomen: Dušek, Svoboda M., Vošmik

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 20.9.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek,
Nepřítomen: Vošmik

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 21.6.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Vošmik Nepřítomen: Dušek, Kiss, Svoboda M., Tesařová, Tomášek,

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 26. 4. 2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Svoboda M.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Kopecký, Petráková, Richter, Svoboda M.

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 18.1.2022 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 14.12.2021 ve VFN – Faustův dům

Přítomni: Büchler, Dušek, Kiss, Melichar, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Fínek, Kolářová, Kopecký, Petráková

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 27.4.2021 hodin ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: --

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: --

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.12.2020, telekonferenčně
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek

Jménem předsedkyně ČOS ČLS JEP přejí členové výboru všem kolegům krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré, především zdraví, v novém roce.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 20.10. 2020 telekonferenčně
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Tesařová, Tomášek,
Omluveni: Dušek, Kopecký, Svoboda M., Svoboda T., Vošmik

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 15.9.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek, Kolářová

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.5.2020 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Omluveni: Fínek, Tomášek

Aktuální problémy, na jejichž řešení se podílí výbor ČOS ČLS JEP, ze dne 9. 4. 2020

Nahrazuje zápis ze zasedání výboru. Zasláno všem členům výboru ČOS ČLS JEP.

Schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 10.3.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Büchler, Dušek, Richter

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 11.2.2020 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: --

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 14.1.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Petruželka, Svoboda M.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.12.2019 ve VFN
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Omluveni: Tesařová

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.11.2019 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Fínek, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Büchler, Dušek, Kiss

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Omluveni: Tesařová

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Svoboda M.

Hlavním bodem programu byla volba funkcionářů v nově zvoleném výboru ČOS ČLS JEP. První řádné zasedání výboru ČOS ČLS JEP se bude konat 17. září 2019 ve 14:00 hodin ve FN Motol.

Přítomní: 
Volební komise: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová
Výbor ČOS: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Prausová, Ryška, Tesařová,
Omluveni: Petráková, Petruželka, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: MUDr. Aschermannová, Mgr. Slavíková

Přítomni: Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Fínek, Svoboda T., Študentová

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: -
Hosté: Alexandra Aschermannová

Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška
Hosté: Karel Ćwiertka, Alexandra Aschermannová, Michaela Zugarová

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Študentová