zápisy ze zasedání výboru ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2019 a jeho funkční období skončí v roce 2023. Předsedkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN...

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Svoboda M.

Hlavním bodem programu byla volba funkcionářů v nově zvoleném výboru ČOS ČLS JEP. První řádné zasedání výboru ČOS ČLS JEP se bude konat 17. září 2019 ve 14:00 hodin ve FN Motol.

Přítomní: 
Volební komise: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová
Výbor ČOS: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Prausová, Ryška, Tesařová,
Omluveni: Petráková, Petruželka, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: MUDr. Aschermannová, Mgr. Slavíková

Přítomni: Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Fínek, Svoboda T., Študentová

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: -
Hosté: Alexandra Aschermannová

Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška
Hosté: Karel Ćwiertka, Alexandra Aschermannová, Michaela Zugarová

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Študentová

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Janovský, Svoboda M., Vorlíček,
Hosté: PhDr. Petra Nováková

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Ryška, Študentová, Vorlíček
Hosté: --

Přítomni:  Dušek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Büchler, Fínek, Kolářová, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Hosté: --
Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T. 
Omluveni: Fínek, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík

 
 

Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --
Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová 
Omluveni: Dušek, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: --
Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek
Hosté: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Šmakal, MUDr. Renata Koževnikovová
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Petruželka, Ryška, Vorlíček,
Hosté: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Svoboda M., Študentová, Vorlíček
Hosté:

Za výbor SROBF:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Ing. Stanislav Machala, doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., Ing. Lenka Petýrková Janečková, prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., prim. MUDr. Magda Macháňová, MUDr. Běla Malinová

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Kolářová, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška, Tesařová, Žaloudík
Hosté:  --

 
 

Přítomni:  Büchler, Dušek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Kolářová, Ryška, Svoboda T.
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Študentová
Hosté: PhDr. Nováková Petra
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M.,
Svoboda T., Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --
Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová 
Omluveni: Dušek, Büchler, Petruželka, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --
Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček
Omluveni: Büchler, Dušek, Petruželka, Ryška, Svoboda M., Žaloudík
Hosté: --
Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek
Hosté: MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. Renata Knorová, MBA
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček
Omluveni: Žaloudík
Hosté:  --
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Melichar, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Kolářová, Petráková, Petruželka, Svoboda M., Ryška
Hosté: Mgr. Jakub Dvořáček, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Vorlíček
Omluveni: Tesařová, Žaloudík
Hosté: prim. dr. Matoušková
Přítomni: Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová
Omluveni: Büchler, Janovský, Petráková, Svoboda M., Ryška, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: MUDr. Honěk, MUDr. Knorová, MUDr. Frňka, MUDr. Bartíšková a Mgr. Podrazilová
Prof. MUDr. Babjuk
Přítomni: Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Büchler, Fínek, Petruželka, Študentová,Tesařová, Žaloudík
Hosté:  ----
Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Vorlíček, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Kolářová
Hosté: ----