Zhoubné nádory srdce a osrdečníku

Obsah: Úvod Příznaky primárních nádorů Benigní nádory srdce Maligní nádory srdce Sekundární zhoubné nádory Diagnostika Léčba Závěr Literatura  Nejstarší informace o nádorech srdce pocházejí již z 15. a 16. století z prvních anatomických studií. První chirurgické odstranění...

Primární nádory srdce (tzn. přímo ze srdce vyrůstající) jsou poměrně vzácné a v naprosté většině (více jak v 80%) se jedná o nezhoubné nádory, které jsou léčitelné. Z nich jsou nejčastější nádory vyrůstající z vazivové tkáně, tzv. myxomy. Zhoubné primární nádory vyrůstající...

V České republice mají pacienti, lékaři a celá veřejnost unikátní přístup k datům z Národního onkologického registru ČR. Díky projektu na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky, jehož vznik byl motivován snahou zpřístupnit tato velmi cenná data širokému...