Nádory srdce a osrdečníku (C38)

Primární nádory srdce (tzn. přímo ze srdce vyrůstající) jsou poměrně vzácné a v naprosté většině (více jak v 80%) se jedná o nezhoubné nádory, které jsou léčitelné. Z nich jsou nejčastější nádory vyrůstající z vazivové tkáně, tzv. myxomy.

Zhoubné primární nádory vyrůstající přímo ze srdeční tkáně (tzv. sarkomy) jsou naštěstí velmi vzácné a prakticky se nevyskytují u dětí. Nejčastěji postiženou skupinou jsou muži v druhé třetině života.

Zdaleka nejčastějším typem maligním nádorů srdce jsou tzv. sekundární zhoubné nádory. Do této skupiny zahrnujeme takové, jejichž primární (prvotní) ložisko je mimo srdeční tkáň a které se šíří do srdce buď přímým růstem z okolních tkání (plíce nebo mezihrudí), nebo jako metastázy.

V této části najdete informace o zhoubných nádorech srdce, jejich výskytu, diagnostice a léčbě. Odborný článek je napsán odborníkem, který denně léčí nemocné s touto diagnózou. 

Kam dále