zhoubné nádory u dětí a dospívajících » dospívající odstranit

Obsah: Etiologie a patogeneze, biologie, staging Klinické projevy, diagnostický postup Léčba Perspektivy Hodgkinův lymfom (HL) je zhoubné systémové lymfoproliferativní onemocnění, které představuje zhruba 7% všech lymfomů u dětí a dospívajících. Postihuje zpravidla děti starší 10 let,...

Obsah: Etiologie a patogeneze Akutní lymfoblastická leukemie Diagnóza Léčba Časné a pozdní následky Akutní myeloidní leukemie Chronická myeloidní leukemie Myelodysplastický syndrom Downův syndrom a myeloidní malignity Leukémie tvoří 30% zhoubných nádorů v dětském věku a jsou tak...

Informace o maligních lymfomech u dětí a dospívajících najdete v části Diagnózy: Nehodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících Hodgkinův lymfom u dětí a dospívajících Maligní lymfomy jsou v dětském věku třetím nejčastějším zhoubným nádorem a tvoří 10% maligních onemocnění u...

Určeno nejen rodičům dětí, které onemocněly nádorovým onemocněním, ale také nemocným dětem (aby se nebály) Myslím, že když se člověk dozví, že onemocněl vážnou nemocí, je úplně běžné a pochopitelné, že je smutný. A také, že se bojí. A bojí se přiměřeně svému věku a tomu,...