zhoubné nádory u dětí a dospívajících » dospívající » Hodgkinův lymfom odstranit

Obsah: Etiologie a patogeneze, biologie, staging Klinické projevy, diagnostický postup Léčba Perspektivy Hodgkinův lymfom (HL) je zhoubné systémové lymfoproliferativní onemocnění, které představuje zhruba 7% všech lymfomů u dětí a dospívajících. Postihuje zpravidla děti starší 10 let,...

Informace o maligních lymfomech u dětí a dospívajících najdete v části Diagnózy: Nehodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících Hodgkinův lymfom u dětí a dospívajících Maligní lymfomy jsou v dětském věku třetím nejčastějším zhoubným nádorem a tvoří 10% maligních onemocnění u...