Bc. Dana Hrstková

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. (Husova 10 , 460 63 Liberec)

E-mail: dana.hrstkova@nemlib.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.