doc.MUDr. Dmitry V. Kazakov, CSc.

LF UK a FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav (Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň)

E-mail: kazakov@medima.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.