Doc. MUDr. Emilia Kaiserová, CSc.

Dětská onkologická klinika LFUK a DFNsP (Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovakia)

E-mail: emilia.kaiserova@fmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.