doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK Praha ( Praha)

E-mail: jiri.vachtenheim@lf1.cuni.cz

Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta