doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc

I. onkologicka klinika LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Slovensko)

E-mail: lhelpian@ousa.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.