Doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

LF UK Hradec Králové, Ústav lékařské biochemie (Šimkova 870, 500 38 Hradec králové)

E-mail: rezacovaM@lfhk.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.