T-LYMPHOCYTE LEUKEMIA CELLS MOLT-4: RESISTANT TO TRAIL, BUT VERY SENSITIVE TO IONIZING RADIATION. COULD LOW DOSES OF RADIATION INCREASE SENSITIVITY TO TRAIL?

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute lymphoblastic leukemia - Biology

Číslo abstraktu: 0493

Autoři: Doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008