doc. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D.

Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA ( Bratislava)

E-mail: sona.balogova@ousa.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.